Actas 2016 – 2020

Acta de Concejo Nº 58
pdf

Acta de Concejo Nº 57
pdf

Acta de Concejo Nº 56
pdf

Acta de Concejo Nº 55
pdf

Acta de Concejo Nº 53
pdf

Acta de Concejo Nº 52
pdf

Acta de Concejo Nº 51
pdf

Acta de Concejo Nº 50
pdf

Acta de Concejo Nº 49
pdf

Acta de Concejo Nº 47
pdf

Acta de Concejo Nº 46
pdf

Acta de Concejo Nº 45
pdf

Acta de Concejo Nº 44
pdf

Acta de Concejo Nº 43
pdf

Acta de Concejo Nº 42
pdf

Acta de Concejo Nº 41
pdf

Acta de Concejo Nº 40
pdf

Acta de Concejo Nº 39
pdf

Acta de Concejo Nº 38
pdf

Acta de Concejo Nº 37
pdf

Acta de Concejo Nº 36
pdf

Acta de Concejo Nº 35
pdf

Acta de Concejo Nº 34
pdf

Acta de Concejo Extraordinario Nº6
pdf

Acta de Concejo Nº 33
pdf

Acta de Concejo Nº 32
pdf

Acta de Concejo Nº 31
pdf

Acta de Concejo Nº 30
pdf

Acta de Concejo Extraordinario Nº5
pdf

Acta de Concejo Nº 29
pdf

Acta de Concejo Nº 28
pdf

Acta de Concejo Nº 27
pdf

Acta de Concejo Nº 26
pdf

Acta de Concejo Nº 25
pdf

Acta de Concejo Nº 24
pdf

Acta de Concejo Nº 23
pdf

Acta de Concejo Nº 22
pdf

Acta de Concejo Nº 21
pdf

Acta de Concejo Nº 20
pdf

Acta de Concejo Nº 19
pdf

Acta de Concejo Extraordinario Nº4
pdf

Acta de Concejo Nº 18
pdf

Acta de Concejo Nº 17
pdf

Acta de Concejo Nº 16
pdf

Acta de Concejo Extraordinario Nº3
pdf

Acta de Concejo Nº 14
pdf

Acta de Concejo Nº 13
pdf

Acta de Concejo Extraordinario Nº2
pdf

Acta de Concejo Nº 12
pdf

Acta de Concejo Nº 11
pdf

Acta de Concejo Nº 10
pdf

Acta de Concejo Nº 09
pdf

Acta de Concejo Nº 08
pdf

Acta de Concejo Nº 07
pdf

Acta de Concejo Nº 06
pdf

Acta de Concejo Nº 05
pdf

Acta de Concejo Nº 04
pdf

Acta de Concejo Extraordinario Nº1
pdf

Acta de Concejo Nº 03
pdf

Acta de Concejo Nº 02
pdf

Acta de Concejo Nº 01
pdf